Ανακαίνιση γυμναστηρίου

Πλήρης ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε ένα μοντέρνο σχεδιασμό γυμναστηρίου.