Ανακαίνιση καταστήματος

Το γραφείο μας ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανακαίνισης καταστήματος στην οδό Ερμού δημιουργώντας ένα φωτεινό χώρο με έμφαση στην παρουσίαση των προϊόντων