Ανακαίνιση

Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στο χώρο της ανακαίνισης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, επαγγελματικών κτιρίων, πολυτελών κατοικιών καθώς και εργοστασιακών μονάδων