Ανακαίνιση καφετέριας

Ανακαίνιση καφετέριας στον παλιό λιμενοβραχίονα Μυτιλήνης